,, Každý z nás má svou životní cestu i cíl... každý z nás kráčí a poznává... každý z nás tady není náhodou a naše setkání také není náhodné, neboť lidská mysl neustále střádá, ale duše je nezměrná a byť by jsi se chtěl stát někým jiným, tak se staň, ale vždy jen lepším a bdělejším ve svém osobitém bytím ,,  (K.B.)

 
      Již od malička jsem měla největší přednosti k pohybu a vedení lidí. Zkloubila jsem dobré v užitečné a zjistila kým vlastně jsem a co je v tomto životě mým posláním i povoláním. Ráda pracuji s lidmi a miluji pohyb, ráda s nimi sdílím zkušenosti, rady, pozitivní energii a vzájemnou motivaci k životu. Také ráda motivuji pohybem, slovem či obětím pro lepší zítřky. V průběhu života, který se stále vyvíjí a roste zjišťuji, že pohyb i lidé jsou navzájem propojeni a měli by vyrůstat spolu, neboť poté vytvoří pevný celek, který je pro ně neotřesitelným pilířem a tím je zdraví a dobrá kondice po fyzické i psychické stránce.
     V dešní době se věnuji pohybu i sportu jako celku. Jsem ráda součástí společnosti i individuálního přístupu. Každý z nás je přece jinak připravený pro to dnešní představení. Tím jsem chtěla říci, že pohyb je mi vlastní v různých směrech, ale s časem přišel čas, kdy jsem přesídlila k józe a jejím vnitřním krásám, které mě naplňovaly nejen fyzicky, ale především psychicky i duševně. Nejde konkrétně říci, že bych se ponořila do pomalých forem s duchovním principem, ale také to nevylučuji, protože to k józe i pohybu patří. Jde o to, to dobře sloučit a nezaujatě se řídit jen jedním směrem, který by nás časem možná přestal obohacovat neboť impulsy vycházejí z různých směrů. Vždy bychom si měli ponechat svou vlastní identitu, kterou můžeme rozvíjet opět a jen s časem a stejně tak je to s naším vlastním tělem. Přistupujme k sobě, tak jako bychom se chtěli rozvinout nejen fyzicky, ale po všech stránkách neboť to vše tvoří naše tělo zdravým, šťastným, silným a v dobré kondici!! Pokud rozvíjíme jednostranně je jasné, že na druhé straně bude něco scházet a čas si vezme za své, kdy nám to sdělí fyzicky, psychicky či duševně. Proto jsem zastáncem všestranného a kultivovaného rozvoje na těle, mysli i po vnitřní stránce osobnosti. 
     Jóga není jen slovo, které vystihuje krkolomé pozice či úplný klid, znamená v překladu sdílení a to je mnohem více. Sdílení probíhá v průběhu celého života a v různých situacích, jak v pohybu, tak při přátelském sezení či při procházkách v přírodě. Je to dokonalý komplex, který se nijak nevyzdvihuje nad ostatní, ale naopak vše prolíná, propojuje a učí nás, jak žít a žít dobře proto, abychom si neubližovali a byli spokojení především sami se sebou a druhé přijímali takoví jací jsou. 
     Vystudovala jsem Masarykovu univerzitu Fakultu Sportovních Studií, abych části pohybu, sportu a jógy mohla spojit v jedno a říci si, že jsou tu cesty, které můžeme nadále rozvíjet, propojovat a tvořit nové. Těším se z tvorby nového, které nás posune zase o kousek dál. 
     Není to zcela psaní o tom, kdo jsem a co vše jsem po své profesní stránce prošla, ale ze slov mě stejně nepoznáš! Co je nuté, abychom o tom druhém zjistili, je potkat se s ním ;).
    Pokud Tě ovšem zajímá,, čím vším jsem sportově, jógově aj. prošla, tak si přečti viz. níže. 
 
Děkuji <3

 

S P O R T O V N Í   V Z D Ě L Á N Í

Masarykova Univerzita / Fakulta sportovních studií

Bc.  -  Trenérství / Speacializace Sportovní gymnastika, Yoga 

Mgr.  -  Kondiční trenér s pedagogickým vzděláním 

 

P R A X E   A   Z K U Š E N O S T I

2015 - současnost   - YAC YOGA studio & BodyMind Studio /  Uherské Hradiště

2014                            - Gradonna Mountain Resort / Cvičitelka yogi, Yoga

                                     - Aerobic studio Ivy Mojžíškové / Lekce yogi

2012 - 2015               - SANTOSHA yoga studio Ostrava-Poruba / Cvčiteka yogi,Yoga, Individuální lekce ad.

                                     - FIT PARK  Ostrava-Vítkovice / Osobní trenérka, Cvičitelka yogi, Yoga ad.

2012                            - Dobrovolník  na Speciálních Olympijských Hrách v Mnichově (Special Olympics Munchen)

2011 - současnost    - Organizování sportovních akcí, víkendů ad.

                                       - Spolupráce s  Hotel Radun ad.

2010 - 2012                 - Vlastní oddíl Sportovní Gymnastiky v Uherském Brodě

                                       - Dům dětí a mládeže (Fit  oddělení, Yoga, ad.)   

2009 - současnost     - Osobní trenérka, cvičitelka, lektorka

                                        (Yoga, Fitness, body and mind, ad.)

2009 - 2011                  -Trenérka Sportovní gymnastiky ONV  (dále na záskoky)

2008 - 2009                  - Lektorka pohybových a tanečních kroužků (v Ostravě, Rytmik)

 

Z Á V O D N Í   S P O R T Y   A   Ú S P Ě C H Y   V E   S P O R T U

2004 - 2007                  Florbalové léta a zápasy

1999 - 2005                  Judo,  Účast na MČR  (obsazené 8.místo)

1994 - 2006                  Sportovní gymnastika, Výkonnostní po ČR  

 

Rádi byste osobní trénink, lekci či jiné? Kontaktujte nás.

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Novinky a události

Přihlaste se k odběru novinek:

Klárik Bigasová • Cvičitelka jógy • Osobní trenérka • Yoga Teacher • Trainer•

• www.telovpohybu.cz
(osobní stránka)
• FB: Tělo v pohybu • Klára Bigasová

• International and Czech Republic Yoga teacher & Trainer
• Courses & Yoga classes
• Workshops & Retreats
• Yogi Thai massage
• Individual training

• www.yac.cz
(Yoga & BodyMind studio)
• FB: YAC Yoga & BodyMind studio
+420 775 60 77 10
telovpohybu@gmail.com